Tarief energiebelasting

Voor aardgas en elektriciteit zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. Voor aardgas en elektriciteit zijn afzonderlijke belastingtarieven vastgesteld. De hoogte van deze belastingtarieven op energie hangt af van de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die u aan de verbruiker levert. Voor aardgas voor verwarming in de tuinbouw geldt een verlaagd tarief.

De tarieven voor de milieubelastingen verschillen per belastingsoort en per jaar.

U vindt hier de energie belasting tarieven.